Leerstoornissen

Kinderen met leerstoornissen hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden: rekenen, lezen en/of schrijven. Wanneer deze problemen onder bepaalde criteria vallen (vb. hardnekkig, niet veroorzaakt door een andere factor…) spreken we van dyslexie, dysorthografie of dyscalculie.

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het juist en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen.

Personen met dyslexie hebben het moeilijk met het juist lezen van woorden, vooral met onregelmatige, moeilijke en langere woorden. We zien dan dat kinderen eerder spellend of radend lezen. Wanneer iemand ook problemen heeft met schrijven, spreken we van dysorthografie. Opvallend daarbij is dat basisspellingregels zelfs na jaren moeilijk blijven en niet geautomatiseerd raken. Dyslexie en dysorthografie komen vaak samen voor.

Dyscalculie¬†is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot/juist oproepen van rekenfeiten en/of het vlot/juist toepassen van rekenprocedures. Dyscalculie is een stoornis met veel verschillende profielen.¬†Zo kunnen er problemen zijn met rekenfeiten (vb. maaltafels), procedures (vb. bewerkingen), meetkunde, kloklezen… of een combinatie.