Articulatiestoornissen

Een fonetische articulatiestoornis betreft een stoornis waarbij spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Enkele veel voorkomende voorbeelden:

  • Lispelen: het foutief uitspreken van de s-klanken
  • Het niet kunnen uitspreken van de klank /r/

We spreken van een fonologische articulatiestoornis wanneer kinderen systematisch een klank vereenvoudigen, terwijl deze wel correct kan uitgesproken worden. Enkele voorbeelden:

  • weglaten van begin- of eindklanken (vb. kroket wordt koket, stop wordt top)
  • het vervangen van klanken (vb. luisteren wordt juisteren, helpen wordt sjelpen)

Tot op een bepaalde leeftijd zijn deze processen normaal, maar naarmate het kind ouder wordt moeten deze processen afnemen.