Hoe starten?

  1. U kunt contact met mij opnemen op eigen initiatief of na een externe doorverwijzing (arts, school, CLB…). Ik ben bereikbaar via het contactformulier op de site, via mail (neyensheidi@gmail.com) of telefonisch (0476 53 23 94). Wanneer ik telefonisch niet bereikbaar ben, ben ik waarschijnlijk bezig met een therapie. Laat in dat geval zeker een boodschap na op het antwoordapparaat, dan bel ik u diezelfde dag nog terug. Samen plannen we een eerste afspraak in. blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw hulpvraag en worden de praktische zaken rond de opstart van logopedie uitgelegd (tarieven, nodige documenten zoals medisch voorschrift…). blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    
  3. Tijdens een volgende afspraak voeren we het onderzoek uit. Afhankelijk van het soort onderzoek kan dit in één of twee sessies gebeuren. blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. Na het onderzoek wordt een grondig verslag opgesteld. Het verslag wordt in eerste instantie met u besproken. Mits uw goedkeuring, wordt dit ook aan de andere betrokken partijen doorgegeven (doorverwijzers, school…). Alle documenten worden vervolgens opgestuurd naar de mutualiteit, zodat terugbetaling kan aangevraagd worden.